Nachtzorg

Heeft u door ziekte of door uw handicap niet alleen overdag, maar ook ’s nachts ondersteuning en zorg nodig? Onze zorgverleners kunnen ook ’s nachts bij u komen.

Om ervoor te zorgen dat u niet steeds iemand anders krijgen, werken wij met kleine teams. Ook stemmen wij de tijdstippen met u af.

Nachtzorg kan op verschillende manieren geboden worden;

Slaapnacht

Het kan een geruststellend gevoel zijn om te weten dat er ’s nachts een zorgverlener in de buurt is die kan helpen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u minder mobiel bent of wanneer u zich niet meer prettig voelt alleen in huis. Tijdens een slaapdienst slaapt de zorgverlener bij u in huis.

Waaknacht

Bij een waaknacht staat uw zorgverlener continue voor u paraat. Gedurende de gehele nacht kan er een beroep gedaan worden op de zorgverlener. Er kan geholpen worden met het aanreiken of toedienen van medicatie of de zorgverlener is er voor een goed gesprek en luisterend oor. De wetenschap dat een zorgverlener in huis is die over u waakt, geeft u en uw naasten een gerust en veilig gevoel.

Meer weten? Bel ons op 010 3071744  of stuur een bericht!