Onze Werkwijze

Onze werkwijze is cliëntgericht en kenmerkt zich door service, snelheid en efficiency. Wij proberen u binnen 24 uur na uw eerste vraag om hulp (telefonisch of via internet) thuis te bezoeken.

Samen met u inventariseren wij wat we voor u kunnen betekenen. Mocht u nog geen indicatie hebben dan kan onze Wijkverpleegkundige deze voor u stellen (ZVW) of vragen wij deze voor u aan bij het CIZ (WLZ).

Sinds 1 januari 2015 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de aanvraag en de tarieven van het ontvangen van thuiszorg. De persoonlijke zorg en verpleging bijvoorbeeld vallen tegenwoordig onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en in een instelling onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Welke zorg u ook nodig heeft, Saffies zorg helpt u graag.

Aanvraag Thuiszorg

Thuiszorg kan op diverse manieren aangevraagd worden. Vaak is advies, goedkeuring en een goed onderbouwd zorg- leefplan van de wijkverpleegkundige voldoende om aanspraak te maken op deze vorm van zorg.

Hoe worden de zorgkosten bekostigd?

Wet Langdurige Zorg

Om voor vergoeding van zorg uit de Wlz in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Iemand vanuit het CIZ nodigt u uit voor een gesprek bij het CIZ, of er komt een medewerker bij u thuis. Deze medewerker bespreekt met u uw persoonlijke situatie en welke hulp u nodig heeft. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl.

De zorg en verpleging die onder deze wet valt, wordt beheerd door een zorgkantoor dat regionaal werkt. Afhankelijk van uw indicatie is er een maximaal budget waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Als voor u een indicatie is afgegeven, wordt de zorg en ondersteuning die u nodig heeft vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U hoeft hiervoor niets te ondernemen. Wij zorgen voor de declaratie. Het zorgkantoor vergoedt de kosten rechtstreeks aan ons.

Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorguren een eigen bijdrage geldt. De hoogte hiervan hangt meestal af van uw financiële situatie. Dit wordt berekend door het Centraal administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de bijdrage. Deze bijdrage gaat helemaal buiten Saffies Zorg om.

Wet Langdurige Zorg

Om voor vergoeding van zorg uit de Wlz in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Iemand vanuit het CIZ nodigt u uit voor een gesprek bij het CIZ, of er komt een medewerker bij u thuis. Deze medewerker bespreekt met u uw persoonlijke situatie en welke hulp u nodig heeft. Op basis van dit gesprek kan een indicatie worden afgegeven. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl.

De zorg en verpleging die onder deze wet valt, wordt beheerd door een zorgkantoor dat regionaal werkt. Afhankelijk van uw indicatie is er een maximaal budget waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Als voor u een indicatie is afgegeven, wordt de zorg en ondersteuning die u nodig heeft vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U hoeft hiervoor niets te ondernemen. Wij zorgen voor de declaratie. Het zorgkantoor vergoedt de kosten rechtstreeks aan ons.

Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorguren een eigen bijdrage geldt. De hoogte hiervan hangt meestal af van uw financiële situatie. Dit wordt berekend door het Centraal administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de bijdrage. Deze bijdrage gaat helemaal buiten Saffies Zorg om.

Persoonsgebonden Budget

Het PGB is een geldbedrag dat per maand wordt toegewezen. Daarmee koopt u de zorg zoals u dat wilt. Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het budget; u houdt zelf de administratie bij. Ook betaalt u de zorgverlener zelf uit en legt periodiek verantwoording af aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een PGB kunt u zelf aanvragen. Dit kan via;

  • Uw zorgverzekeraar in geval van wijkverpleging
  • De gemeente als het gaat om begeleiding vanuit de Wmo
  • Het zorgkantoor in uw regio als het gaat om Wlz-overbruggingszorg of Wlz-MPT-zorg in de thuissituatie.

Voor een PGB heeft u een indicatiebesluit waaruit is vastgesteld dat u recht heeft op hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of WLZ-zorg. De gemeente/overheid bepaalt voor welke zorguren een eigen bijdrage geldt. De hoogte hiervan hangt meestal af van uw financiële situatie. Ook deze berekening wordt gedaan door het Centraal administratie kantoor (CAK). Zij innen ook de bijdrage. Deze bijdrage gaat helemaal buiten Saffies Zorg om.

Wilt u in aanmerking komen voor een PGB? Lees dan de informatie en voorwaarden op de site van de SVB www.svb.nl.

Vergoeding vanuit de basisverzekering of zelf bekostigen

Heeft u een indicatie van de BIG geregistreerd arts /wijkverpleegkundige niveau 5? Dan worden de kosten voor verpleging en persoonlijke verzorging volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer vergoeding vanuit zorgverzekering, Wlz of Wmo niet mogelijk is, kunt u de gewenste zorg en diensten ook zelf bekostigen.

Meer weten? Bel ons op 010 3071744 of stuur een bericht!